Hiểu Rõ Hơn Về Lương Đi Đi Lao Động Nước Ngoài Singapore

Hỏi Đáp Về Vấn Đề Tiền Lương Khi Đi Lao Động Nước Ngoài Singapore

Bên cạnh đó, đây là nơi giao dịch khá dễ tánh khi tuyển lựa chọn lao động, mức chi phí xuất cảnh cũng không quá cao, khoảng 3.800-4.500 USD, phù hợp với điều kiện của Toàn bộ lao động VN, trong khi bậc lương tuy không cao như Singapore, Korea, Tuy vậy cũng ở mức tương đối khoảng 500-700 Đô La Mỹ/tháng, chưa kể tiền làm thêm. công ty xuất khẩu lao lao động đi singapore

Lao động nước ngoài khi đụng chạm với chủ, tiếp thu tương lai nếu có điều gi chưa rõ hoặc chỉ nghe loang thoáng nhất thiết phải hỏi lại. Khi chưa hiểu rõ xác định chưa có tự ý làm nhằm tránh sai sót hoặc làm hỏng, gây bức xúc cho chủ và sự khó xử cho cả hai bên.

trước khi xuất cảnh sang Singapore, chủ thuê giao cho nhà sản xuất VN bản giới thiệu tương lai và hợp đồng để người lao động ký kết. cam kết giữa các bên được ghi rõ về thời hạn, tên chủ thuê, mức lương, mức phí ăn, ở, công việc, Địa chỉ, thời lượng đi làm, các quy định bắt buộc người lao động và chủ thuê phải thực hiện.

Chủ dùng lao Động Singapore được khấu trừ thu nhập của lao động đi làm tại công trường và xưởng sản xuất để mức chi phí tiền ăn và ở từ 0 đến 4000 Sing tệ, mức khấu trừ tuỳ đứng trong sự thoả thuận giữa chủ sử dụng và người làm việc. Lao Động làm việc trong lĩnh vực khán hộ công và giúp công vụ tổ ấm không phải sử dụng quy định khấu trừ này. Tiền ăn và ở do chủ chịu.