Một vài thủ thuật tiết kiệm dung lượng 3G với Asus Zenfone

Chi phí 3G cho Zenfone 4.5 nhiều, phải làm sao?

Ở đây là các thủ thuật bé để người dùng tùng tiệm dữ liệu khi xài Internet bằng 3G trên smartphone Android – đặc biệt là Asus Zenfone, nhằm giúp cho người xài không bị khó chịu khi nhận bill điện thoại .

 

 

Chỉ update app bằng Wi-Fi. Truy cập vào thư viện chương trình Google Play, chọn Menu > Cài đặt > Tự động cập nhật các chương trình. Tại đây, người sử dụng chọn lọc “chỉ tự động cập nhật application qua Wi-Fi”. Ngoài ra, còn có lựa chọn “không tự động cập nhật chương trình”, song ít được ưa thích hơn vì như vậy, bạn phải cập nhật application bằng tay.
tấm kính bảo vệ cường lực Asus Zenfone 4.5 chất lượng nhất tại hcmmieng dan cuong luc Asus Zenfone 5