Tag Archives: samsung

Thế Hệ Galaxy Và Những Lỗi Thường Xảy Ra

  Hướng Dẫn Giải Quyết Sự Cố Trên Smartphone Samsung Galaxy   Samsung S6/S6 edge là version bước đầu nắm giữ kết cấu nguyên vẹn khối đối với pin chẳng thể tháo rời ra trong đời smartphone Samsung Galaxy S của Samsung Galaxy, việc này sẽ gây ra quý khách gặp khó khăn khi mong muốn thay thế pin trên …

Read More »